تولید آفتابگیر ماشین در این شرکت با کیفیت بالا تولید میشود در تولید آفتابگیر ما از برندهای پارچه استفاده میکنیم مواد درجه 1 در تولید آفتابگیر تبلیغاتی یکی از مهم ترین موارد در تولید آفتابگیر محصوب میباشد.فنر استفاده شد در تولید این محصول از موارد مهم این محصول میباشد.