آیا اندازه‌های آفتابگیر خودرو متفاوت است؟

آیا اندازه‌های آفتابگیر خودرو متفاوت است؟

تابستان و گرمای سوزان آن، رانندگی را می‌تواند به تجربه‌ای ناخوشایند تبدیل کند. تابش مستقیم آفتاب به داخل خودرو، گرمای طاقت ‌فرسایی ایجاد می‌کند که نه تنها برای راننده، بلکه برای سرنشینان نیز آزاردهنده است. علاوه بر این، نور شدید خورشید می‌تواند باعث خیرگی و کاهش تمرکز راننده شده و خطرات رانندگی را افزایش دهد. […]